Специални предложения
630 лв.
16.09.2017 г. 9 дни / 8 нощ.
1070 лв.
17.06.2017 г. 9 дни / 7 нощ.
1080 лв.
20.05.2017 г. 8 дни / 7 нощ.
1140 лв.
03.10.2017 г. 8 дни / 7 нощ.
1210 лв.
07.10.2017 г. 8 дни / 7 нощ.
1298 лв.
08.09.2017 г. 5 дни / 4 нощ.
8478 лв.
21.11.2017 г. 16 дни / 14 нощ.