Специални предложения
998 лв.
18.07.2019 г. 11 дни / 8 нощ.
1199 лв.
04.09.2019 г. 6 дни / 5 нощ.
1298 лв.
26.06.2019 г. 6 дни / 6 нощ.
1469 лв.
22.06.2019 г. 9 дни / 7 нощ.
1786 лв.
8 дни / 7 нощ.
4697 лв.
22.11.2019 г. 10 дни / 8 нощ.
5595 лв.
28.12.2019 г. 11 дни / 8 нощ.
6161 лв.
18.10.2019 г. 12 дни / 10 нощ.
8478 лв.
23.11.2019 г. 16 дни / 14 нощ.